Mănăstirea Dealu

Mănăstirea Dealu

Mănăstirea Dealu, o mănăstire de maici situată pe un deal din apropierea orașului Târgoviște (6 km N). Drumul principal de acces este, pe ultimii 2 km până la mănăstire, o pantă cu înclinație mare ce șerpuiește până în vârful dealului.
-O așezare monastică exista la Dealu în anul 1431, așa cum reiese dintr-un document prin care Alexandru I Aldea îi făcea danie mănăstirii două sate. Mănăstirea inițială fusese probabil întemeiată de către Mircea cel Bătrân.
-Mănăstirea a fost ctitorită de Radu cel Mare în anii 1499-1501.
-Construcția ansamblului a fost terminată în timpul domniei lui Vlăduț Vioevod, între 1510 și 1512.
-Aici călugărul sârb Macarie a instalat prima tiparniță din țările române, din ale cărei teascuri a ieșit în 1508 prima carte, un Liturghier.
-În 9 iunie 1598 Mihai Viteazul a depus în biserica mănăstirii jurământul de supunere față de împăratul Rudolf al II-lea.
-Matei Basarab a adus aici tiparnița de la Govora în 1644.
-Prima traducere cunoscută în limba slavonă a lucrării Imitatio Christi, datorată boierului cărturar Udriște Năsturel, cumnatul domnitorului Matei Basarab, a fost realizată și tipărită în secolul al XVII-lea, la Mănăstirea Dealu.
-În 1863 mănăstirea de călugări a fost secularizată.
-În 1877 fosta incintă monastică a fost transformată în lagăr de prizonieri.
-În perioada 1879-1883 a funcționat aici o școală divizionară de soldați, înlocuită între 1890 și 1891 de un depozit de muniție.
-Din 1902 fosta mănăstire a servit ca școală a copiilor de trupă
-Între 1912 și 1940 ea a adăpostit Liceul Militar „Nicolae Filipescu”, unde a studiat și Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul naționalismului-creștin românesc. Clădirile acestui liceu, care înlocuiseră edificiile fostei mănăstiri, s-au prăbușit la cutremurul din 1940.
-Clădirile actualei mănăstiri și renovarea bisericii datează din perioada 1953 – 1959. Prin grija Patriarhului Justinian s-a creat astfel un așezământ de asistență socială pentru preoți și călugări bătrâni, care a funcționat până în 1988.

Despre Adrian Cîtu

Călătorul vede ceea ce este. Turistul vede ceea ce a venit să vadă. G.K.